התמחויות

מזונות

 • מזונות ילדים ומדור
 • מזונות בהסדרי שהות שיוויונים
 • מזונות אישה
 • מזונות מחמת מעוכבת מלהנשא
 • מזונות לידועים בציבור
 • מזונות משקמים

הורות והסדרי שהות

 • משמורת והסדרי שהות
 • הורות משותפת
 • ניכור הורי
 • אבהות
 • הסכמי הורות במשפחות חדשות
 • זכות סבים וסבתות להסדרי שהות עם נכדיהם

גירושין

 • בניית אסטרטגיית גירושין
 • ניהול משא ומתן ויישוב סכסוך
 • תביעת גירושין
 • תביעת כתובה ופיצוי
 • תביעת מסורבות גט
 • התרת נישואים אזרחיים

אפוטרופסות

 • אפוטרופסות לגוף
 • אפוטרופסות לרכוש
 • אפוטרופסות להורה מבוגר

אלימות במשפחה וצווים

 • צו הגנה
 • צו למניעת הטרדה מאיימת
 • צו למדור שקט ושליו

רכוש ויחסי ממון

 • פירוק שיתוף ואיזון משאבים בין זוגות נשואים וידועים בציבור בהתאם לחוק יחסי ממון ולחזקת השיתוף
 • סעדים זמניים לצורך הגנה על הרכוש
 • תביעות רכושיות בין בני משפחה
Vector Smart Object5

יפוי כח מתמשך

 • ייפוי כח מתמשך
 • ייפוי כח רפואי
 • תומך בקבלת החלטות
Vector Smart Object6

הסכמים

 • הסכם ממון
 • הסכם שלום בית לחילופין גירושין
 • הסכם גירושין
 • הסכם חיים משותפים
 • הסכם הורות משותפת
Vector Smart Object7

צוואות וירושות

 • עריכת צוואה
 • עריכת צוואה הדדית
 • בקשה לצו קיום צוואה
 • בקשה לצו ירושה
 • ייצוג יורשים וזוכים על פי צוואה
 • ייצוג יורשים בהעדר צוואה
 • ייצוג בסכסוכי ירושה משפחתיים
 • ניהול עזבון
 • מזונות מהעזבון